۱۳۸۴-۰۷-۱۳ | ۱۲:۴۱ قبل‌ازظهر
گوسفند بودم؟

احساس خوبي دارم.

هوا مدل ماه رمضونيه.

مصمم به خوردن روزه هستم. تقريبا اين كار رو با افتخار مي‌خوام انجام بدم.

همين كار ساده رو براي اولين باره كه ميخوام انجام بدم.

Tatu چقدر خوبه.

احساس سكسي دارم يكمي.

احساس خوبي دارم.

فيلم الكترا رو ديدم يكم پيش.

پريروز بعد از فيلم original sin ميخواستم اينجارو بتركونم ولي بيخيال شدم. اون موقع هم احساسم مثل الان خوب بود.

ميدوني كه چرا بيخيال شدم؟ خوب الان مگه دارم اينجارو ميتركونم؟

همين كه احساس خوبي دارم كافيه.

اين كه مسلطم رو خودم.

اينكه ميدونم فردا روزه نخواهم بود.

راستي من تا حالا روزمو نخوردم. اين همه سال. گوسفند بودم؟ الان چي؟

هنوز نميدونم چيكار ميكنم؟

خوابم مياد. خوبه اين جمله سؤالي نشد.

صبح بايد 4 بيدار بشم و سحري بخورم و تظاهر به روزه گرفتن كنم و برم چند صد متر اونطرفتر تظاهر به روزه خواري كنم.

اونوقت با افتخار ميگم من اصلا از ريا و تظاهر خوشم نمياد.

ها ها ها به قول آزاده هه هه هه .

اونوقت به خودم ميگم آدم منطقي.

خوابم مياد.