۱۳۸۵-۰۶-۰۵ | ۷:۳۸ بعدازظهر
18
تنها انديشه است كه مي‌ماند
در اين سكوت انديشه كه در هياهوي جهالت گم مي‌شود تصميم گرفته‌ام متولد شوم.
متولد مي‌شوم.
مسئوليت كالبد جسمم را بعهده مي‌گيرم و سوار بر آن بر فراز قله‌هاي زندگي هر چند اين قله‌ها در پست ترين زمين‌ها باشند به پرواز در‌مي‌آيم.
آزاد، رها، مستقل
انديشه
انديشه
تنها انديشه است كه مي‌ماند
19/5/85