۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۲۸ بعدازظهر
lili19
12/11/85
انتقاليت را مي‌خواهي بروي، برو
ربط چنداني به من ندارد، ولي اين را در نظر داشته باش كه هرجا كه باشي مي‌تواني آزادي را تجربه كني.
حتي همينجا هم مي‌تواني احساس بهتري داشته باشي
سعي كن از زندگيت لذت ببري، هر جاي دنيا كه باشي تا خودت نخواهي، نمي‌تواني احساس خوشبختي كني.
بايد بيرون رفت و تحرك داشت و روحيه گرفت، اين موضوع را حتماً در آينده در نظر داشته باش.
مي‌خوام بعد از خدمت تا اونجا كه مي‌تونم زندگي پاك و سالمي داشته باشم و حسابي از دنيا لذت ببرم.
البته هنوز كه 234 روز ديگه مونده تازه اگر انتقالي بگيرم 45 روز ديگه اضافه مي‌شه
بالاخره مي‌گذره يا نه؟هر كاري كني بازم مي‌گذره و تنها چيزي كه باقي مي‌مونه همين خاطرات و دست نوشته‌هاست.
سعي كن لذت ببري،‌ از هر نفسي كه مي‌كشي لذت ببر
به احتمال زياد امشب ليلا زنگ بزند و تجديد روحيه‌اي ...