۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۳۴ بعدازظهر
lili26
19/11/85
در كل خبر خيلي ناراحت كننده‌اي بود
اين كه نامه‌ي لعنتي‌من از بهزيستي به اينجا نرسيده
يعني حد اقل يكماه طول مي‌كشد اگر نهايت سعيم را بكنم.
يكماه بعد كه عيد شد فقط 6 ماه ديگر دارم كه اگر 1 ماه بخشش بخورم مي‌شود 5 ماه.
اگر توانستم تا عيد بروم كه هيچ اگر نه همينجا مي‌مانم.
آخه بعد از اين‌همه پيشرفت علم هنوزم رسيدن يك نامه 3 ماه طول مي‌كشد.
اين كارها اگر اينترنتي بود در عرض يك ساعت انتقالي من انجام مي‌شد.
نمي‌دانم بالاخره اين پيشرفت علم كجا استفاده خواهد شد.
من بايد 7 ماه و 11 روز ديگر اينجا باشم؟
خدااااااا
يعني 50 روز ديگه مرخصي مي‌رم بعد از يكهفته كه برگشتم بايد 90 روز اينجا صبر كنم و بعد دوباره يك مرخصي 10 روزه و دوباره 90 روز ديگر يعني 3ماه ديگر
خيلي سخته
انصافاً آدم كم مياره
بايد انتقالي رو جور كنم
پسر هفته‌اي يكبار خونه رفتن خيلي صفا داره
آره پسر
بايد برم
بايد برم تا هفته‌اي يكبار ليلا رو ببوسم.