۱۳۸۶-۰۲-۰۹ | ۱۰:۲۷ بعدازظهر
m34
30/1/86
ديروز 29 فروردين روز ارتش بود و من به عنوان عكاس ويژه گردان تكاور تونستم 107 عكس از مراسم در شهر بگيرم.
امروز پنجشنبه است و احتمالاً صبحگاه لشكر داشته باشيم، ظاهراً 5 روز مرخصي تشويقي به همه خواهند داد.