۱۳۸۷-۰۱-۰۳ | ۲:۵۶ بعدازظهر
زندگی جانبی

1/1/87

این ها سرگرمی های من هستند.

مشکلات من فقط سرگرمی هایم هستند.

من هنوز موجودیت اصلی ندارم، همه این ها کارهای فرعی من هستند.

وبلاگ، اینترنت، ماهواره، فیلم، کتاب، پول و کامپیوتر و شغل فعلی هیچ کدام موضوع اصلی زندگی من نیستند.

من قصدم از سفر لذت بردن است نه ترس و دلهره و سردرد.

قصدم از بازی، سرگرمی و هیجان است نه ترس از ضایع شدن. ترس از باخت. ترس از رو شدن.