۱۳۸۷-۰۱-۲۲ | ۱:۰۰ قبل‌ازظهر
کرمان

87/1/17

آری اینچنین بود برادر.

لحظاتی قبل آهنگ زیبای گادفادر را با پیانوی کامپیوتر نواختم و لذتی وصف ناپذیر را تجربه کردم.

سفر کرمان به همراه دوست قدیمی ام مهدی و برادر کوچکش تجربه هایی به یاد ماندنی برایم به ارمغان آورد، تجربه هایی که تا آخرین روز زندگی تأثیراتش را احساس خواهم کرد.

همانطور که انتظار می رفت در طول سفر به مرور دانسته های فلسفی و ایدئولوژیکی خود پرداختیم.