۱۳۸۵-۱۰-۱۱ | ۱۲:۵۷ بعدازظهر
li6
8/10/85
واقعاً موضوع مهمي است.
تمام كارهايي كه كرده‌ام و ايدئولوژي‌هايم بر اساس طرز فكريست كه در كودكي بنيادش نهاده شده و به مرور زمان تثبيت شده.
من خوب نيستم ولي شما خوبيد پس من بايد ثابت كنم كه از شما بهترم.
بالغ من به شدت به وسيله كودك آلوده شده و در عين حال زياد به والد اعتماد ندارم
ليلا امروز زنگ زد، اميدوارم بتونيم به رابطه‌ بالغ-بالغ برسيم، بخش كودك شخصيت من عاشق ليلاست ولي نمي‌شه به همين اكتفا كرد.
احتمالاً فردا مرخصي تشويقيم را بروم، دهم سالگرد تولد ليلاست.
...