۱۳۸۷-۰۲-۱۲ | ۱۲:۵۶ قبل‌ازظهر
خارج از فریم ورک

85/2/12

بعضی چیزها نیاز به توضیح ندارند و اگر چیزی در موردشان نوشته شود، بوی ریا می گیرد.

اگر بخواهم کمی ریا کنم باید بگویم، ...

چه باید بگویم؟

باید بگویم زندگی !

باید بگویم پاراگرافی که نوشتم.

بذار راحت بگم

من از نظر فلسفی بیمارم.

سیتالوپرام این حفره ی درونی مرا پر نمی کند، فقط رویش سرپوش می گذارد.

در حال حاضر کاملاً نباتی زندگی می کنم.

آرزو میکنم که فکر کنم، آرزو می کنم جهتی برای اندیشیدن داشته باشم.

نه حرفم را پس گرفتم.

مشکل من فقط فلسفی نیست، بلکه ترکیبی از مسائل روانی و فلسفی و بیولوژیکی است.

فکر می کنم این تمیز ترین جوابیست که تا به حال به این سوال داده ام.

کاش کتاب دنیای سوفی را پیدا می کردم...