۱۳۸۷-۰۳-۲۷ | ۱۰:۲۹ بعدازظهر
راستش دلم می خواد بنویسم

87/2/23

نوشتن جوری حرف زدن است ولی نباید جوری باشه که بعد از ازدواج به طرف بگی بیا از پشت برو.

شاید تا ۵ سال یادم بمونه که جمله‌ی بالا تلمیح از چه داستانی بود ولی مطمئناً چند سال بعدش فراموش می‌کنم و نه‌تنها متوجه قضیه نمی‌شم، بلکه این نگارش رو به پای ضعف ادبی می‌ذارم.