۱۳۸۵-۰۶-۰۵ | ۷:۰۹ بعدازظهر
5
شما گناهی ندارین
این تقصیر بزرگتراست
نه؟ غلام !
دلم برای چت با مرضیه تنگ شده
دلم واسه تیپ شیما تنگ شده
دلم واسه مصطفی تنگ شده
دلم واسه محمد واعظی تنگ شده
واسه خسرو
وای
واسه خانم خلیلی
واسه محمد خلیلی و سایتهایی كه میرفت
پارسال همین موقعها بود كه رفتم آی اس پی
دلم سیگار میخواد با نسكافه مرتضی
***
یعنی اگه الان مرتضی میومد اینجا در رو قفل میكرد و یه نسكافه درست میكرد و با هم یه سیگار می‌كشیدیم دیگه مشكلی نداشتیم؟
یا مثلا وصل می شدم اینترنت و چند ساعتی با بچه ها چت می‌كردم، همه چی حل می‌شد؟
یا مثلا امشب می‌شستم یه فیلم نگا میكردم همه چی عوض می‌شد؟