۱۳۸۵-۰۶-۰۵ | ۷:۱۳ بعدازظهر
7
چهارشنبه ها معمولاً حيلي دلگير مي‌شن و اين فقط به خاطر تلقينات روز قبلشه.
فيلم ديروز سينما، چهارشنبه سوري بود.
آخ چشم چپم بدجوري سوخت.
ديشب به اين فكر مي‌كردم كه كمي به دست نوشته‌هام شخصيت بدم و هرچي گيرم اومد ننويسم.
قرار نيست كه اينجا ثبت وقايع كني تا در آينده بفهمي اينجا چي شده، قراره اينجا فكر كني و استنباط كني و نتيجش رو بنويسي.