۱۳۸۵-۰۶-۰۵ | ۷:۱۴ بعدازظهر
8
بالاخره كتاب " خود مقدس شما" رو تموم كردم.
كتاب تاثیر گذاری بود كه روند تاثیر گذاریش حتی بعد از تموم كردنش ادامه داره.
شنبه جواد كتاب‌های جدیدی خواهد آورد و این چند روز بی‌كتابی را احتمالاً همین كتاب را مرور كنم.
شعر گفتنم گرفته.
خیلی محكم نشسته‌ام با پوتین و عینك.
در فكر تغییرات اساسی خودم
ولی باد گرمی كه از روبرو می‌وزد منحرفم می‌كند.