۱۳۸۵-۰۹-۱۸ | ۵:۲۷ بعدازظهر
w
20/8/85
دوباره وارد نخ كامپيوتر مي‌شم ولي اين بار اصولي
حتماً براي گرفتن مدارك دانشگاهي بالاتر برنامه‌ريزي اصولي مي‌كنم
ورزش باشگاهي مي‌كنم
مدرك زبان انگليسي مي‌گيرم
استفاده از اينترنتم را اصولي مي‌كنم
به تجربه‌ام اعتماد مي‌كنم، روي اعتماد به نفس و اراده‌ام كار مي‌كنم
مطالعات تاريخي و سياسي و فلسفي و روانشناسي را كنترل شده انجام مي‌دهم