۱۳۸۵-۰۹-۱۸ | ۵:۲۳ بعدازظهر
s
شنبه 13 آبان
به نظرم آدم خيلي متفاوتي بودم با توانايي‌هاي خاص، وقتي اومدم يگان تا چند ماه مقاومت كردم، مثلاً مثل سگ مطالعه مي‌كردم، ولي رفتارم داره نشون مي‌ده كه دارم تسليم مي‌شم و تبديل مي‌شم به يه آدم جديد.