۱۳۸۵-۰۹-۱۸ | ۵:۱۸ بعدازظهر
o
راستي من واسه چي مي‌نويسم؟
الان در دوران آشخوريه زندگي هستم و در اين زمان اصلاً حق نوشتن و نتيجه‌گيري ندارم.
آشخور كه نبايد فكر كنه.
آشخور بايد سرش رو بندازه پايين و واسه لقمه‌ي نوني كه براش ميندازن دمشو تكون بده.
آشخور اگه پارتي داشت و بدون تجربه به قدرت رسيد و مسئوليت دستش گرفت به همه چيز گند مي‌زنه.