۱۳۸۶-۰۳-۲۰ | ۱۰:۴۸ بعدازظهر
2-30
30/2/86
باورم نمي‌شه
درست متوجه مكالمه نشدم، ولي ظاهراً سرگرد با جناب سروان نظري قاطي كرد و قرار شد از نظري فرمانده گروهاني اركان بركنار بشه و به ركن سوم منتقل بشه.
شوكه شدم.
*
طبق شنيده‌ها جناب سروان نظري در حال تغيير و تحول كردن با جناب سروان ضيائيه
فكر مي‌كنم اين بزرگترين اتفاق خدمتيم باشه