۱۳۸۶-۰۳-۲۰ | ۱۰:۴۲ بعدازظهر
2-18
18/2/86
راديو ميگه صبح بخير، خيلي زود به 18 ارديبهشت رسيديم و ...
اين روزها برايم حكم پيك‌نيك دارند، فردا جناب سروان نظري برمي‌گردد احتمالاً برنامه تنبيه چهارشنبه‌ها سر جايش باشد.
به قول اون خواننده‌ي خارجي : I love you today but I don’t know tomorrow
آخه tomorrow بايد با نظري كل‌كل كنيم.
دقايقي بعد كلاس قرآن داريم، اينكه برم يا نرم چندان تفاوتي نداره، عكس العمل من مهمه.
امروز بعد از ظهر هم بعد از ماه‌ها برنامه سينما داريم. اگه تونستم مي‌رم، اگه نتونستم نمي‌رم.
ديشب صفحاتي از كتاب اين قورباغه را قورت بده خوندم،‌ اونم مثل من فكر مي‌كنه كه بايد اول ابهام از هدف برداشته بشه تا راه رسيدن بهش هموار بشه و وسط راه منحرف نشيم.