۱۳۸۶-۰۲-۰۹ | ۱۰:۲۴ بعدازظهر
m31
23/1/86
31% از خدمتم باقيست، امروز پنجشنبه است و صبحگاه لشكر داريم، دقايقي قبل خوابي ديدم كه نيازمند استراحتم كرد.
ديشب تا ساعت 12 با مصطفي رضايي و مقداد ساجدي و تقدمي بحث‌هاي به اصطلاح فلسفي داشتيم، تقدمي به عنوان يك آخوندزاده‌ي قمي كه چندتا از فاميل‌هاي نزديكش مرجع تقليد هستند در مقابل من افراطي بوديم و رضايي و مقداد هم ميانه رو بودند.
هفته‌ي پيش در چنين روزي بود كه متحمل آن تنبيه‌ها شديم،‌ خداوندگار به خير كناد امروز راي.
امروز سالروز خودكشي صادق هدايت 49 ساله است.