۱۳۸۶-۰۲-۰۹ | ۱۰:۱۸ بعدازظهر
m22
10/1/86
امشب يه ليوان گرنس هست تو دستم.
بو آشق بويلو بيتمز بيراكما ترك اتمه بني
آتما بني اولوملره آتمه بني ظلوملره
=========================___==
انصافاً دنيا رو ببين، خيلي كوچولو و مسخرست، يعني هرچقدرم بزرگ و پيچيده باشه واسه مني كه قراره نهايتاً 40 سال ديگه زنده باشم كوچيكه.
بعد از اينكه مُردم اين دنيا چه معني داره؟
چه فرقي داره من الان ماتم بگيرم يا شاد باشم؟
نگهبون پارك پايين باشم يا معاوني بدم، فرقش چيه وقتي قراره بميرم و همه چيز تموم شه؟
مسئله ايجاست كه امشب يه ليوان گرنس هست تو دستم.
برو از زندگيت لذت ببر كه خربزه آب است.