۱۳۸۶-۰۲-۰۹ | ۱۰:۱۵ بعدازظهر
m18
3/1/86
دقايقي پيش 4 روز اضافه خدمت خوردم،‌ به دليل ناقص بودن وضعيتم در سر معاوني ديشب.
خيلي دلم براي ليلا تنگ شده. ديشب عكسش را زير تختم چسبانده بودم و منتظر بودم تا هوا روشن شود تا بتوانم چهره‌ي زيبايش را ببينم.
ليلا واقعاً زيباست، خيلي دلم مي‌خواهد فقط يك لحظه‌ي ديگر بتوانم از نزديك ببينمش.