۱۳۸۶-۰۲-۰۹ | ۱۰:۰۷ بعدازظهر
m7
20/12/85
دلم گرفته
راستش نمي‌دونم بايد چيكار كنم
شما نمي‌دونين؟
دارم آهنگ گوش مي‌دم و به همين دليل وارد حالت كودك شدم
قرار بود ديروز ليلا زنگ بزند و هنوز هم كه هنوز است زنگ نزده
**
تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدم
تقصير تو نبود خودم باري روي دوشت شدم
كاشكي دلت بهم ميگفت
نقشه‌ي قلبمو داره
هر كي زدو و رفت و شكست
يه روز يه جا كم مياره
موندن و سوختن و ساختن
همه يادگار عشقه
**
نرو نرو نرو نرو از پيش من عشق تو آتيش رده به ريشه‌ام
نرو نرو نرو نرو از پيش من از عشق تو دارم ديوونه مي‌شم
چشام گريون لب‌هام بسته
مي‌توني برگردي پيشم تو هر لحظه
بيا پيش من دختر تو دوباره
بدون چشمام اشكشو كم مياره
تو مي‌گفتي كه دوستم داري
نمي‌توني يه لحظه تنهام بذاري
اما رفتي، دلمو شكستي
يادته اولين بوسه‌‌ي ما
چه قشنگ بود زير نور ماه
همون موقع بود كه عاشقت شدم
تورو بردم تا اوج رؤياهام
ولي تو تنها، تنهام گذاشتي
روي قلب كوچيكم پا گذاشتي
نرو نرو نرو نرو از پيش من عشق تو آتيش رده به ريشه‌ام
نرو نرو نرو نرو از پيش من از عشق تو دارم ديوونه مي‌شم
Just wanna be with you baby
Just wanna felling you baby
Oh baby can't you see
Don’t tell me why
Oh baby
Just wanna tuching you baby
Just wanna kissing you baby

آي دختره آي بي‌وفا
تو كه قلبمو شيكوندي زير پا
يه روز تقاص كارهاتو پس مي‌دي چون
عاشق كشي شده بزرگترين جرم

فقط مي‌خوام با تو باشم عاشق خنده‌هات باشم
روبه چشاي خوشگلت پرنده شم رها بشم
حالا برم تو آسمون اسير لحظه‌هات بشم
با رعد و برق اون نگات مهمون رؤياهات بشم
پر بكشم تو كهكشون تا خونه‌ي ستاره‌ها
داد بكشم از اون بالا بگم كه عاشق شمام

نرو نرو نرو نرو از پيش من عشق تو آتيش رده به ريشه‌ام
نرو نرو نرو نرو از پيش من از عشق تو دارم ديوونه مي‌شم