۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۳۵ بعدازظهر
lili29
26/11/85
امروز يكي از سرنوشت سازترين روزهاي دوران سربازيم است.
درخواست مرخصي بدهم و كار انتقالي را انجام دهم و خلاص
همه چيز عوض مي‌شود.
دوستان
كادري‌ها
شغل
نگهباني
محيط زندگي
45 روز كسري
موقعيت آشخوري
در عين حال
مرخصي(ليلا، خانه، اينترنت ‌و...)
همشهري
فرهنگ
خلاصي از تكاور
خلاصي از احتمال رزمايش
خلاصي از مسئوليت‌هاي جديد
كامپيوتر و...‌
يكي دوماه زندگي سختي در پيش خواهم داشت، شايد اينجا ماندن اينقدر سختي نداشته باشد.
من كه براي هميشه اينجا نخواهم بود، بسيار سفر بايد كرد، من كه هدفم عادت كردن و گذر زمان نيست.
انتقالي براي پيشرفت روابط اجتماعي تجربه‌ي خوبي خواهد بود.