۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۳۰ بعدازظهر
lili22
14/11/85
از جانب فرمانده جديد ضد حالي وحشتناك زده شد.
ديگر عصرها و شب‌ها نمي‌توانم اينجا بيايم.
استفاده از تلفن را هم ممنوع كرده بود، كه توانستم با تيليت كردن مخش اين مورد را برطرف كنم.
من هم بهش گير دادم كه زودتر مي خوام انتقاليم را بگيرم و بروم.
حالا بايد بعد از چند دقيقه اينجا را ترك كنم و دوباره ساعت 7 و نيم بيايم اينجا منتظر تلفن باشم.
خيلي بد شد.
اميدوارم كار انتقاليم در همين هفته روبراه شود و زودتر از اين خراب شده بروم.
امروز صادق مختاري هم براي هميشه رفت.