۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۲۷ بعدازظهر
lili17
10/11/85
خوب
الان چرا دلم گرفته؟
جان خودم اگه بيرون بودم هم اوضاع همين ريختي بود ديگه
فكر مي‌كني چي؟ الان مثلاً با ليلا بودم؟ نه!
الان اگه بيرون بودم بيشتر حوصله‌ام سر مي‌رفت.
جان خودم من فقط همين يك ليلا رو از تموم دنيا دارم
اگه بيرون بودم فقط صداشو داشتم الانم فقط صداشو دارم
قراره امشب زنگ بزنه خوب
بهتره خودتو در اين فرصت درست بشناسي و كارهاي بنياديتو انجام بدي
بابا تو دو روز كه مي‌ري مرخصي دلت مي‌گيره،‌ اعصابت نمي‌كشه ديگه، زياد به آزادي در بيرون فكر نكن، آزادي همينجاست، تو قلب خودت، صبور باش، قوي باش، همه چيز درست مي‌شه.