۱۳۸۶-۰۲-۰۹ | ۱۰:۳۱ بعدازظهر
106

9/2/85

بینی ام را عمل کرده ام.

مثل انسانهای دائم الخمر شده ام یا مثل معتادین. اخلاقم را می گویم.

زندگی مزخرفی دارم.

جعبه ی کتابها پاره شده و محتویاتش روی میز پخش گشته اند، باورم نمی شود همه ایننها را من خوانده باشم.

آری زندگی مزخرفی را به اجرا گذاشته ام.

4 روز دیگر مرخصی استعلاجی تمام می شود و باید به پادگان برگردم.

یک آدم کور بیشتر از من از زندگیش لذت می برد.

من اگر کامپیوتر نداشتم موفق تر بودم.

اگه ازدواج کرده بودم موفق تر بودم.

آهای ای انسانهایی که قرار است تازه متولد شوید بدانید و آگاه باشید که زندگی هیچ خوب نیست.