۱۳۸۶-۰۳-۲۰ | ۱۰:۴۹ بعدازظهر
3-4
4/3/86
بزرگترين چيزي كه اگه بهش برسم بيشترين تأثير رو در زندگيم مي‌ذاره چيه؟
تحصيلات بالاتر – شغل مناسب – ازدواج موفّق
براي رسيدن به تحصيلات بالاتر و بدست آوردن موقعيت شغلي مناسب احتياج به صرف زمان مي‌باشد، ازدواج كردن در شرايط كنوني جامعه و وضعيت اقتصادي خودم اين زمان را از دستم مي‌گيرد و مجبور به انجام كارهايي خواهم شد كه برايش ساخته نشده‌ام و مطمئناً براي ادامه تحصيلم مشكل پيش خواهد آورد.
در چنين شرايطي بهتر است بزرگترين هدفم را ادامه تحصيل قرار دهم و باقي اهداف را در اولويت‌هاي بعد قرار دهم.
I am Looking for a reason for life
*
بعد از يك خواب نسبتاً طولاني
I have lost myself since I thought about reason for my life