۱۳۸۷-۰۵-۲۷ | ۱۲:۵۶ قبل‌ازظهر
حسرت
23/4/87
مهدی.
اگه زندگیت رو زندگی نکنی بعدها بدجوری حسرت می خوریا.
بدجوری حسرت می خوری