۱۳۸۷-۰۵-۲۷ | ۱۲:۵۹ قبل‌ازظهر
من مرده ام
87/5/12
برگه ای سفید در مقابل
چه معنی دارد نوشتنم
خیلی افسرده ام امروز
دیگر اشتیاق هیچ کاری را ندارم
دلیلی برای زندگی کردنم نیست
من باید تا الان مرده بودم.
دیگر زیاد با قرصهایم حال نمیکنم، دکتری تازه با قرصهای نو می خواهم.
هوس سیگار کرده ام.
من مرده ام.