۱۳۸۷-۰۵-۲۷ | ۱:۰۲ قبل‌ازظهر
هدف زندگی
87/5/14
آره.
یک روز از خواب بیدار میشی و میبینی که ازدواج کردی و با خودت میگی: خوب، حالا چی؟
میدونی؟
درسته فلسفه مدون و مستندی ندارم، ولی تا حدودی چیزهای مشخصی در ذهن دارم.
بزرگترین مشکل باقی مونده من، هدف زندگی کردنمه، خوب حالا که بعضی چیزها رو تا حد یقین قبول دارم، باید چیکار کنم تو زندگیم؟
تا واسه این سوالم جوابی نداشته باشم، طعم خوشبختی رو حس نمیکنم.