۱۳۸۷-۰۵-۲۷ | ۱:۰۳ قبل‌ازظهر
آخه چرا ایران آخه چرا تو این شهر
87/5/15
یعنی همه جا همینطوریه؟
همه تهی، همه دنبال اهداف پوچ و بی معنی، همه مزخرف.
مثلاً پاریس هم همینطوریه؟ اونا هم اینقدرآدم های مزخرفین؟
یعنی جایی هست که پست مدرنیسم و سکولاریسم و اومانیسم و این جور شاخه های آتئیستی جا افتاده باشه؟ آدم ها واقعاً اینطوری فکر کنن. زندگی شون بر این پایه باشه.
یکبار مرتضی جواب جالبی به این سوالم داد که پرسیدم چرا باید در همچین جایی متولد میشدم، این همه جا هست توی دنیا، آخه چرا ایران آخه چرا تو این شهر.
جوابش واقعاً جالب بود: اونوقت دیگه این آدم نمیشدی، اونوقت یه نفر دیگه بودی.
راست میگه، ما که به وجود روح معتقد نیستیم پس وقتی جای دیگه متولد بشم دیگه من نیستم اون یکی دیگه است.