۱۳۸۷-۰۶-۱۷ | ۱۰:۵۲ بعدازظهر
کسی که هیچ وقت به ایده هایش عمل نکرد
87/6/3
روی سنگ مزارم بنویسید: کسی که هیچ وقت به ایده هایش عمل نکرد.
من واقعاً تنبلم؟
اصلاً حس نوشتن ندارم و این خودش دلیلی است بر اینکه اصلاً در مد بالغ نیستم.
الان می خوام سیگار بکشم و بخوابم. بخوابم اونقدر که بمیرم.
اگه قرار بشه دو تا از بزرگترین مشخصه های منفی من رو بگن یکیش تنبلی و دیگری مشکل تصمیم گیریه.
نقطه قوتم هم خلاقیت و علاقه به فلسفه
شاید علاقه من به فلسفه باعث میشه نتونم تصمیم گیری کنم و خلاقیت زیادی باعث تنبلیم میشه.
این خط آخری واقعاً شعر بود.
تازگی ها دارم از گردن درد هم رنج میبرم. سیگارم هم زیاد شده.
ریتالین روزهای اول باعث شد زیاد بی حوصله نباشم ولی الان هیچ فرقی با قبلش ندارم.
البته شاید سیگارهای متوالی باشه که داره اثرش رو خنثی میکنه.
کمی از خواب آلودگیم پرید. امشب فیلم فریاد مورچه ها رو می بینم.