۱۳۸۴-۰۳-۲۸ | ۳:۵۲ بعدازظهر
let me call it love
بذار اسمش رو عشق بذاريم.
آخر لذت روحي دارم کيف ميکنم.
يک جورايي در پوست خودم نميگنجم اصلا اشک شوق همينجوري منتظره تا بپاچه.
امتحان آمار توپ بود. مثل همون فيزيک ۴ که روز تولدم بود اينم تو روز تولدمه.
اين دو تا امتحان سخت نما ترين ها بودن ولي چي شدن خدائيش.
الان کلي کليپ از اسکوتر ديدم.
برم موتور خونه؟ راهو بدوم؟
راستي نکنه عشق که ميگن همينه؟
الان داره نتايج انتخابات کم کم معلوم ميشه. آخر تقلبن خيلي باحالن اينا.
خميازه.
برم کيف کنم