۱۳۸۴-۰۶-۰۶ | ۱۲:۵۲ قبل‌ازظهر
اسطوره‌ي ريا كاري

و من تو را خواهم كشت اي اسطوره‌ي ريا كاري.

با تمام وجود گازت ميگيرم اگرچه از نظر تو دنداني ندارم.