۱۳۸۴-۰۶-۲۵ | ۳:۵۷ بعدازظهر
جهنمي به نام من
يك نظريه:
من قبل از اين كه مهدي بشم يكي ديگه بودم كه خيلي آدم بدي بوده بعد كه مردم وارد جهنم شدم. جهنم هم كه ميگن همينه و الان من توشم. جهنم همان مهدي است. ميگن اگه بخواي ميتوني از جهنم خارج بشي.
الو روابط عمومي؟ ميشه در مورد گذشته من توضيحاتي بدين؟ مگه من چيكار كرده بودم؟ اين دفعه كه مردم قراره كدوم كشور به دنيا بيام؟ اينو واسه اين ميپرسم كه برم از الان با فرهنگش بيشتر آشنا بشم.
(جو گرفته بعد از خوندن وبلاگ فرياد بي صدا)