۱۳۸۴-۰۶-۲۶ | ۱۱:۰۹ بعدازظهر
ماوراء يا همين ورا؟
ديوونه تو كه باز داري خودتو مريض ميكني.
هواست با منه؟
طبقه زندگيمو يخورده عوض كردم. خوب اين طبيعيه كه اينقدر ضعيف ظاهر بشم.
ميگه: به پيشرفت بشريت كمك كن و به فكر آيندگان باش. آخه دفعه بعد كه به دنيا اومدي ميشي يكي از همون آيندگان.
به هر حال زندگي بينهايت ادامه داره حالا هرجا كه ميخواد باشه.
اگه هم ادامه نداشته باشه هم كه هيچ.
دو روزه هيچي نكشيدم. امروز عصر سر كارم نرفتم و رفتم با دندونپزشكي تصويه كردم الانم كه ميبيني دارم گوگوش گوش ميدم. به دادم برس اي اشك دلم خيلي گرفته.
ميخوام يه دين بيارم واسه خودم. تركيبي از يوگا و زمانبندي و اخلاقيات و حتي معنويات به سبك خودم.
ميخوام داخل يه استريم لاين مشخص برم جلو. اينطوري فله‌اي به جايي نمي‌رسي.
جا؟
من حتي نمي‌دونم بايد كجا برسم.
به قول تانيا مگه اصلا قراره كه بدوني بايد به كجا برسي؟
عجب دنياييه اين زمين. هرجور نگاش ميكني همونجور ديده ميشه.
شايد اصلا كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ.
ولي واقعا دنياي غريبيه آدم خيلي چيزاش اينجا ارضا نميشه. همه با هم غريبن اينجوري كه نميشه. من واقعن اينجا سازگار نيستم الان.
ماوراء يا همين ورا؟
الو وصل كنين به صادق هدايت، الو صادق ميگي بهم؟ نميگم به كسي، بهم بگو.
نه اصلا مگه فرقي هم ميكنه؟ ميخواي با يك جواب ساده بذارمت سر كار؟
راحت ميري سر كار.
گوگوش داره ميگه حتي خود تولد آغاز راه مرگه.
تو چرا با زندگيت حال نميكني؟
بابا دنيا دو روزه تو چرا تقاضاي عشق ابدي ميكني؟
گوگوش افتاد تو خط ما.
بيايد اينقد با هم دشمن نباشيم. خوپ؟ بابا اينجا به اندازه كافي چيزاي بد داره، شما ديگه بد نباشين.
شيزوفرني نمي‌گيري؟ اگه بتوني كنترلش كني ميتوني يه دنياي توپ تو روياهات بسازي.
فردا يكي ميكشم.
بابا يه سازماني گروهي چيزي بياد ما رو جذب كنه ببره حملات تروريستي و اينا.
اداي آدم بزرگا رو در نيار من كه ميدونم دنياي تو چقد كوچيكه.
من هنوزم ميگم نيازت به فلسفه از ضعفت ناشي ميشه نه از قدرتت.
چي ميگي بابا.
حداقل پنجمين چاي غليظ رو دارم ميرم بالا با صداي گوگوش جون.
يادته يه شب قدر از خدا خواستي بهت احساس موسيقي و قدرت نواختنشو بده.
واقعا فكر ميكنم بعد از اون اين قدرتو به دست اووردم. خيلي خرافاتيم نه؟
همه خرافاتين.
گوگوش ميگه: ما راندگان باغ خدائيم.