۱۳۸۵-۰۹-۱۸ | ۵:۱۱ بعدازظهر
d
امروز دوم مهر ماه سال 85 سالگرد فوت پدرم مي‌باشد.
امروز مدارك انتقالي به دستم رسيد و مرا در سر دو راهي قرار داد كه آيا بروم يا بمانم.
تنها مسئله‌ي بد اينست كه اينجا خوبست، حداقل در اين روزها.
امروز اولين روز ماه رمضان پادگان است و از فردا همه روزه خواهند بود.
به لطف بچه‌ها خوب كلفت شده‌ام.
در حالت نيمه خواب به سر مي‌برم و رضا صادقي گوش مي‌دهم.