۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۲۰ بعدازظهر
lili5
27/10/85
منظور ليلا چي بود؟
"من نمي‌خوام يك اشتباه رو دوبار تكرار كنم!
نميخوام آينده بگي: اونموقع از روي احساسات اين حرف رو زدم.
الان جواب نده، خوب فكرهاتو بكن بعد جواب ميدي"