۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۲۰ بعدازظهر
lili6
28/10/85
ليلا جواب قطعي مي‌خواهد.
البته جواب من برايش زياد تفاوتي ندارد چرا كه جوابم مشخص است.
بيشتر طالب دلايليست كه خواهم آورد.
چرا ليلا را دوست دارم و چرا مي‌خواهم براي هميشه با او باشم؟
فقط از نظر احساسي دوستش دارم ؟يا نه، دلايل منطقي نيز براي اين ادعا دارم ؟
پاسخ اين سؤالات را در مرخصي بعدي حضوري به عرضش خواهم رساند.
ليلا خواسته فكر كنم.
فكر خواهم كرد.
نه فقط براي ليلا، بلكه خودم نيز به اين دلايل نياز دارم.
مي‌خواهم با اطمينان عاشقش باشم.
...چند ساعت بعد...

صورت مسئله:
آيا من واقعاً‌ قصد ازدواج دارم؟
پيش‌نيازها براي پاسخ به اين سؤال:
هدف من از زندگي چيست؟
برنامه‌ام براي آينده چيست؟
از همسر آينده‌ام چه مي‌خواهم؟
نظر ليلا در مورد من چيست؟

برنامه‌ي فعلي من بدون تفكر و تعمق:
در طول 8 ماه خدمت باقي‌ مانده حسابي به خصوصيات اخلاقي ليلا و خودم فكر كنم.
بعد از خدمت احتمالاً ليلا را صيغه كنم و دنبال كار باشم.
بعد از پيدا شدن شغل مناسب، حدود يكسالي مشغول به كار شوم.
احتمالاً در همين مدت رسماً نامزد كنيم.
در حين كار بسته به شرايط در مورد اينكه ادامه تحصيل بدهم يا اينكه رسماً ازدواج كنيم يا اينكه ازدواج كنيم و همزمان به فكر ادامه تحصيل باشم تصميم مي‌گيريم.

ولي در كل اگر قرار باشد با كسي ازدواج كنم آن شخص قطعاً ليلا خواهد بود.
من به هر حال ازدواج خواهم كرد.
پس من به طور قطع با ليلا ازدواج خواهم كرد.