۱۳۸۷-۰۳-۲۷ | ۱۰:۳۲ بعدازظهر
رانگ سیستمز

87/3/28

بارها گفته‌ام که در سیستمی غلط زندگی می کنم.

یک نمونه از سیستم های متفاوتی که در آن زیسته ام، دوران سربازی بود.

پرفورمنس در سیستم سربازی بسیار بالاتر از سیستم فعلی ام بود. به این نکته هم بارها اشاره کرده ام.

خشمگین می شدم، ناراحت می شدم، خسته می شدم، ولی هوشیارتر بودم و فرصت زیادی برای زندگی داشتم.

مثل دخترهایی که منتظر خواستگار مناسبی هستند زندگی می کنم و برنامه ی مشخصی ندارم.راستش دلم می خواد بنویسم

87/2/23

نوشتن جوری حرف زدن است ولی نباید جوری باشه که بعد از ازدواج به طرف بگی بیا از پشت برو.

شاید تا ۵ سال یادم بمونه که جمله‌ی بالا تلمیح از چه داستانی بود ولی مطمئناً چند سال بعدش فراموش می‌کنم و نه‌تنها متوجه قضیه نمی‌شم، بلکه این نگارش رو به پای ضعف ادبی می‌ذارم.